Låt Inseco sköta inköpen
Inseco är ett familjeföretag som redan 1985 hittade sin specialnisch som leverantör av fästelement till industrin. Företaget, som idag drivs av ägarna IngMarie Thörnros och Per Olsson, VD, har under åren utvecklat logistiken till att idag kunna avlasta kunderna från i princip allt som har med inköp och lagerhållning av infästningsprodukter att göra. Dessutom kan de erbjuda specialprodukter i små serier till förmånliga priser.
Som inköpare av fästelement på Kockums i Söderhamn hade Arne Thörnros länge reagerat på hur mycket onödig tid och energi han fick lägga ned på att bara köpa in så enkla saker som skruv och mutter. Vad han saknade var en enda leverantör att vända sig till för att få tag på allt som behövdes. Successivt började tanken på att själv starta en sådan verksamhet ta form och tillsammans med en arbetskamrat, Kjell Halvardsson, gjorde han allvar av planerna för 25 år sedan. Sedan dess har Inseco försett ett stort antal industriföretag med allt de behöver för infästning i form av skruvar, muttrar, bultar och annat i olika dimensioner och kvaliteter.

Ända sedan starten har flexibiliteten och logistiken stått i centrum för verksamheten. Idag kan Inseco garantera kunderna rätt produkter på utsatt tid genom en väl utbyggd kedja av såväl leverantörer som distributörer. Dessutom kan de erbjuda ett system där Inseco tar hand om all lagerföring av fästelement utifrån varje enskild kunds behov och önskemål.
- Tillsammans med flera av våra kunder har vi under lång tid utvecklat ett system som vi kallar påfyllnadslager, där vi tar hand om all inköps- och lagerhantering åt kunden, berättar Per. Det betyder att kunderna själva slipper all hantering som har med inköp av fästelement att göra.
Systemet bygger på att lagret fylls på automatiskt utifrån en förutbeställd order som uppdateras vartefter beroende på åtgång. För kundernas del innebär det att de alltid har exakt det antal infästningsprodukter de behöver, varken mer eller mindre.
- Det som är unikt för oss är att vi aldrig säljer mer än precis det kunderna behöver, eftersom hela vår affärsidé går ut på är att det är vi som lagerför varorna åt kunderna, förklarar Per.

Som exempel på den flexibilitet som är en av grundbultarna för Inseco nämner Per den order på 44 ton specialskruv till ett värde av 2 miljoner som de fick mitt under lågkonjunkturen. Ordern var Insecos största dittills och gällde skruv till bygget av en kraftledningsgata från Forsmark och inåt landet.
- Vi fick förfrågan strax före semestern och leveranserna skulle påbörjas strax efter semestern. För oss var det en jätteorder men tack vare vår flexibilitet och goda kontakter med leverantörerna rodde vi hela projektet i land utan förseningar.
En annan av Insecos styrkor är att kunna erbjuda specialprodukter i mindre serier till överkomliga priser genom att lägga alla specialbeställningar hos några få tillverkare. Som storkund kan de därmed få förtur med såväl bra priser som snabba leveranser även på små serier.

Även om det finns ett antal betydligt större företag inom branschen har Inseco sedan länge ett starkt fäste inom ett område från Dalälven i söder till Härnösand i norr och en bit inåt landet. Något som enligt Per bland annat handlar om de korta leveranstider de kan erbjuda, vilket är avgörande för de flesta företag. Kunderna finns inom de flesta branscher och kan vara allt från mindre tillverkningsföretag till stora underhållsföretag, vilket visade sig vara en fördel under lågkonjunkturen eftersom många företag satsade på underhåll och reparationer när produktionen avtog. För Insecos del passade man också på att utnyttja lågkonjunkturen till utbildningar samt effektivisering av rutiner och annat som de tidigare inte hunnit med. En satsning som inneburit att företaget står väl rustat nu när konjunkturen är på väg upp igen eftersom man kunnat behålla all personal och därmed all kompetens inom företaget.


Inseco

Bransch:
Industri

Telefon: 0270-735 52


Email:
per@inseco.se

Hemsida:
www.inseco.se

Adress:
Inseco
Box 185
82624 Söderhamn

| 13 SENASTE FÖRETAGEN